Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Om de leerlingen basisschool wegwijs te maken in het muzikale landschap met zijn eigen terminologie en notenbeeld schreef ik een cursus AMV De theorie wordt ondersteund met werkbladen.
Leerlingen van de Zangstudio krijgen de cursus tijdens de zanglessen aangeboden.

Geïnteresseerden kunnen de cursus voor € 5,00 bestellen. Stuur dan een mailtje via het contactformulier op deze site met als verzoek “toezending van de cursus AMV”. Na betaling ontvang je de cursus in pdf.

Klik hier voor een voorbeeldversie

Solfège

Naast de zanglessen leren de kinderen ook van blad zingen (solfège) Hiermee wordt de ontwikkeling van het gehoor en de ontwikkeling van muzikaliteit aangesproken en bevorderd.

Basisschoolleeftijd

Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd gebruiken we daarvoor de methode Nachtegaal geschreven door Caro Kindt, docent en artistiek leider van het Nieuw Amsterdams kinderkoor. De lesboeken worden door Zangstudio Zeist besteld en kosten € 20,00 per deel.

De leerling ontvangt een stemvork bij de start van de solfège-lessen. Mocht uw kind de stemvork kwijtraken dan is een nieuwe stemvork ad. € 5,00 verkrijgbaar bij de Zangstudio.

Van het blad zingen leer je niet door 1 keer per week in de les ermee bezig te zijn. De leerlingen krijgen huiswerk mee en worden geacht minimaal 5 keer per week 10 minuten te oefenen.

Middelbare schoolleeftijd e.v.

Voor leerlingen die op de middelbare school zitten werken we met de online cursus “Zingen van blad” van Jelle Roosen.
Tijdens de les volgen we het online theoriedeel. Leerlingen maken vervolgens oefeningen over deze theorie thuis.
Er is een kortingsregeling mogelijk via Zangstudio Zeist. Leerlingen maken hiervan gebruik en krijgen een eigen account.

Voor informatie over de cursus Zingen van Blad: www.zingenvanblad.nl

Huiswerk (het doen van oefeningen thuis): afhankelijk van het tempo van de leerling (max 1 uur per week).

Muziektheorie

Leerlingen uit het middelbaar onderwijs krijgen (incidenteel) les uit “Tipboek: Muziek op papier” waar blijkt dat algemene kennis ontbreekt. Dit gebeurt tijdens de les.
Het tipboek Muziek op papier kost momenteel € 17,50. Het boek wordt door de Zangstudio besteld, de leerling ontvangt achteraf de nota.