logo_transpbg_80hWelkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie een fijne vakantietijd hebben gehad en inmiddels (weer) gewend zijn op school.

 

Vanaf volgende week beginnen de zangklassen in de Zangstudio weer  Schermafbeelding 2015-01-13 om 22.49.38 

De leerlingen die naar de middelbare school zijn gegaan komen in de Jongerengroep.

De basisklas en jeugdklas blijven vooralsnog samengevoegd.

Anne en Arwen stromen door naar het Poco a Poco koor (vroeger heette deze groep de “hoger niveau groep” zie hieronder).

 

Weekschema:

Maandag                     16.00 – 17.00 uur basis-/jeugdklas/jongenskoor

Woensdag                   13.30 – 14.30 uur optie basis-/jeugdklas/jongenskoor

Donderdag                  15.30 – 16.00 uur Poco a Poco (de vroegere “hoger niveau groep”)

16.00 – 17.00 uur Jongerenklas

Vrijdag                         13.30 – 14.30 uur optie basisklas

 

Jongenskoor? Schermafbeelding 2015-05-21 om 12.42.28

Dit schooljaar bekijk ik de mogelijkheid om een jongenskoor te starten. Mocht je belangstelling hebben of jongens kennen die zin hebben om te zingen neem dan contact met me op via de website.

 

Poco a poco: de nieuwe naam voor de “hoger niveau groep”:

De zgn. “hoger niveau groep” is bedoeld voor kinderen/jongeren die naast het repertoire van de zangklas langzamerhand ook wat moeilijker repertoire aan zouden kunnen. Denk bijv. aan meerstemmigheid, duetten, andere talen enz. Vanaf seizoen 2015 – 2016 heet deze groep Poco a Poco. Een heel toepasselijke naam voor deze groep als je bedenkt dat poco a poco betekent: “beetje bij beetje”, stap voor stap, geleidelijk aan.

 

Nieuwe methode van het Blad zingen:muzieknoten

Voor de jongerenklas en de volwassenen gaan we dit jaar een nieuwe methode gebruiken voor het van blad leren zingen, nl. “Zingen van Blad” van Jelle Roosen. Deze cursus volg je individueel op de computer. Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode om de lessen te kunnen volgen en te kunnen oefenen. In de les krijg je extra uitleg over de behandelde stof (verdieping, geschiedenis) en krijg je individueel een oefening om te zingen.

Kosten: € 12,50 per leerling. Op de eerste les graag jouw e-mail adres opgeven (dus niet dat van paps of mams!) zodat we aan de slag kunnen.

Voor de basisklas en jeugdklas gaan we verder met de “doe-methode” op de notenbalk. Zoek die notenbalk en knoopnoten op en neem weer mee naar les! Daarnaast gaan we waarschijnlijk ook starten met een nieuw werkboek. Kosten: € 20,00. Dit is nog niet zeker!

 

Vakantierooster:

Beetje vreemd om nu alweer over vakantie te beginnen, maar voor alle duidelijkheid alvast de volgende data:

Herfstvakantie          : 17 oktober t/m 25 oktober 2015

Kerstvakantie            : 19 december 2015 t/m 3 januari 2016

Voorjaarsvakantie    : 20 februari t/m 6 maart 2016 (2 weken!)

Pasen                           : 25 maart t/m 28 maart 2016

Koningsdag                 : 27 april 2016

Meivakantie               : 23 april t/m 8 mei 2016

Hemelvaart                : 5 mei

2e Pinksterdag           : 16 mei

Laatste les                   : half juni afhankelijk van concertdatum (volgt)

 

Tot volgende week (week 37)! Ik heb er zin in!

 

Ineke