Door:Redactie Nieuwsbode
Ineke Niezen achter de piano in haar studio aan de Wilhelminalaan 33. De sfeer is belangrijk; de leerlingen drinken eerst gezellig wat voordat ze aan het werk gaan met hun stem.

Ineke Niezen achter de piano in haar studio aan de Wilhelminalaan 33. De sfeer is belangrijk; de leerlingen drinken eerst gezellig wat voordat ze aan het werk gaan met hun stem.
ZEIST – ​Pa-pa-pa-pa. Ineke Niezen zingt een stukje voor om haar verhaal te verduidelijken. Bijzonder moet het zijn, om zo te kunnen zingen. De zangdocent draagt haar kennis met plezier over. Sinds kort heeft ze een eigen zangstudio. Met eigen oren horen hoe zij klinkt? Dat kan op de Dag der Kunsten. Haar jonge leerlingen zijn ook te horen op dat festival.

Jarenlang werkte Ineke Niezen als beleidsambtenaar voor de gemeente Zeist. Zingen deed ze aanvankelijk als hobby, in kleine koorgezelschappen en als soliste met pianobegeleiding.

Carrièreswitch

Het heeft haar hart en ze maakte de overstap. Na een succesvol afgelopen muziekvakopleiding aan de Schumannacademie in Utrecht vond zij werk als docent aan de Zangschool Utrecht. Daarnaast trad ze zelf regelmatig op als zangeres.

Eigen visie

Voor Zangschool Utrecht zette ze dependances op in Zeist, en in Driebergen. De deelkoren samen vormden een groot koor dat samen uitvoeringen gaf. Een mooi idee, maar in de praktijk niet altijd heel gemakkelijk doordat de niveaus uiteen liepen. Niezen ontwikkelde steeds meer een eigen visie op het zingen, waarbij haar ervaring in het jeugdwelzijnswerk goed van pas kwamen. De waardering van haar leerlingen en hun ouders en het plezier dat ze vindt in haar eigen manier van werken zijn de redenen dat ze een eigen lespraktijk heeft opgezet. In september 2014 opende Ineke Niezen ‘Zangstudio Zeist’. Het behouden van het plezier in zingen in een veilige omgeving vindt Niezen belangrijk. ‘‘Door met elkaar te zingen leert het kind te luisteren en wordt het gehoord.’’

Optredens

Nu het eerste lesseizoen ten einde loopt, treedt ze hiermee naar buiten, met 2 concerten. Op zaterdag 20 juni om 16.00 uur is een leerlingenconcert in het Christiaan Huygenstheater aan de Wilhelminalaan 22 met toverlantaarnbeelden. Hiervoor zijn een paar kaarten te koop à 7,50 euro, kinderen 5,- euro, via: niezen.c@planet.nl
De leerlingen van de Zangstudio staan een dag later opnieuw in de schijnwerpers: op zondag 21 juni om 13.15 uur treden ze op in de Blauwe Zaal in Slot Zeist. Op het repertoire staat ondermeer ‘Tomorrow’ uit de musical Annie, een door Niezen zelfgemaakte medley: vertalingen van Disney’s Frozen. Dat concert is gratis te bezoeken.
Ineke Niezen zingt zelf met pianobegeleiding van Saskia Pereira op de Dag der Kunsten om 14.45 uur in de Blauwe Zaal in Slot Zeist. Ze zingt ondermeer liederen van Reynaldo Hahn, Gian Carlo Menotti en Sergej Rachmaninov.
Zangstudiozeist.nl

Zin om zelf te zingen?
In de tweede schoolweek na de zomervakantie start het nieuwe lesseizoen bij Zangstudio Zeist. Kinderen en jongeren kunnen zich na 2 proeflessen inschrijven voor een heel lesseizoen. Voor volwassen leerlingen biedt Ineke Niezen een strippenkaart aan. Kijk op de website of bel voor een afspraak: tel.06-53735675.